Eozinofilik Pankreatit

Eozinofilik pankreatit histopatolojik görünüm

Pankreasın eozinofilik iltihabıdır. Bu hastalıkla ilgili olgu sunumları fazla sayıdadır. Bazıları, diğer eozinofilik sindirim sistemi hastalığı  olanlarda ortaya çıkmıştır. Bir hastanenin 18 yıllık eozinofilik pankreatitli olgularını değerlendiren çalışmada, eozinofillerin pankreas dokusunda yaygın veya belirli bir bölgeye sınırlı olarak arttığı ve kistlere neden olduğu saptanmıştır. Tek başına pankreasta eozinofil artışının çok az olduğu, genellikle safra kesesi, safra yollarının ve onikiparmak bağırsağının birlikte tutulduğu bildirilmiştir (54). Olgu sunumlarında, akut pankreatit ataklarıyla seyreden (ağır bir hastalıktır), pankreasta kist oluşturan ve pankreas tümörüne benzer görünüm veren, karında ve akciğer zarında eozinofilleri artmış sıvı toplanmasına neden olan, pankreas kanalında ve ana safra kanalında darlıklarla seyreden hastalar bulunmaktadır. Gıdalarla ilişkili eozinofilik pankreatit bildiren bir olgu sunumu bulunmaktadır. Hastada  sadece eozinofilik pankreatit değil eozinofilik ince bağırsak hastalığı da gözlenmiştir. İnek sütü alerjisi bulunan hastaya başlangıçta kısa bir süre kortizon tedavisi uygulanmış ve uzun süre süt kısıtlaması yapılmıştır. Pankreas testlerinde ve eozinofil sayılarında düşme saptanmıştır (55).

Öneriler: Kitabın V. bölümündeki genel öneriler yanında  kişiye özel önerilerden A ve C planlarına uyulması, bu hastaların tedavisine yardımcı olabilir. Ev içi havası alerjenlerini daha etkin bir şekilde uzaklaştırmak  için deri prik ve/veya  IgE testlerinin  yapılması iyi olur. D planı uygulanmamalıdır.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri

54. Abraham SC, Leach S, Yeo CJ,  et al. Eosinophilic pancreatitis and increased eosinophils in the pancreas.Am J Surg Pathol. 2003 ;27:334-42.
55. Suzuki S, Homma T, Kurokawa M, et al. Eosinophilic gastroenteritis due to cow’s milk allergy presenting with acute pancreatitis.Int Arch Allergy Immunol. 2012;158 Suppl 1:75-82.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.