Eozinofilik Orta Kulak iltihabı

Orta kulak

Eozinofiller orta kulak iltihabı yapabilmektedir. Eozinofilik orta kulak iltihabı yeni tanımlanan bir hastalıktır ve olgular 2000 yılından sonra bildirilmeye başlanmıştır. Bu hastalarda hem orta kulağın mukozasında hem de biriken sıvıda eozinofiller artmış bulunur. Tablo akut veya kronik olabilir. Hastaların büyük bir kısmında astım, alerjik rinit veya burun polibi vardır. Hastalık antibiyotiklerle yapılan tedaviye yanıt vermez. Yavaş olarak veya ani duyma kaybı gelişir. Tedavide kortizon kullanılır.

İlk kez 1999’da yapılan bir çalışma, alerjik reaksiyonlarda orta kulağın da etkilenebileceğini göstermiş ve eozinofilik orta kulak iltihaplarına dikkati çekmiştir (95). Eozinofilik orta kulak iltihabında gıdalarla yapılmış çalışma  bulunmamaktadır. Ancak 1981’de yayınlanmış, orta kulak iltihabı olanlarda alerji hikayesi, burun salgısı ve kan  eozinofil sayıları, kan  total IgE seviyeleri, 20 gıdaya karşı deri testi ve un ve süte karşı oluşmuş IgE, IgA, IgG ve IgM değerlerine bakılarak yapılmış bir çalışma vardır. Bu mükemmel çalışma eozinofilik orta kulak iltihabının tanınmasından 20 yıl önce yapılmıştır.  Uygulanan testlere göre alerji, hastaların % 20’sinde, kontrol  grubunun da %10’unda bulunmuş ve istatistiksel anlamlılık göstermemiştir. Ama hastaların %16’sında gıdalara karşı alerji hikayesi saptanırken, kontrol grubundan hiç kimsede gıdalarla ilgili yakınma bildirilmemiştir (96).

Yeni yayınlanmış bir çalışmada da, eozinofilik orta kulak iltihabı olan hastaların kanlarında ve kulak sıvılarında hava alerjenlerine ve bakteri antijenlerine özel IgE araştırması yapılmıştır. Bir veya daha fazla antijene karşı pozitiflik, incelenen kanlarda değil ama kulak sıvılarında, kontrol grubunda % 11 iken hastalarda  % 62 ve istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur. İlginç olarak çalışmayı yapanlar tarafından, bu IgE’lerin kulak mukozasından sentez edildiği düşünülmüştür (97). 

Öneriler: Uygun tedavi ve ev içi havası alerjenlerini elden geldiğince uzaklaştırarak sonuç alınmadığında,  kitabın V. bölümündeki genel önerilerin diğer uygulamaları  yanında kişiye özel önerilerden A ve C planlarına uyulması, tedaviye yardım edebilir.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

95. Hurst DS, Amin K, Sevéus L, Venge P. Evidence of mast cell activity in the middle ears of children with otitis media with effusion. Laryngoscope. 1999 ;109:471-7.

96. Ruokonen J, Holopainen E, Palva T, Backman A. Secretory otitis media and allergy. With special reference to the cytotoxic leucocyte test. Allergy. 1981;36:59-68.

97. Kanazawa H, Yoshida N, Shinnabe A, Iino Y. Antigen-specific IgE in middle ear effusion of patients with eosinophilic otitis media. Ann Allergy Asthma Immunol. 2014;113:88-92.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.