Eozinofilik Optik Nörit

Eozinofilik Optik Nörit

Optik nörit göz sinirinin iltihabının adıdır. Göz sinirinin eozinofilik iltihabı olabilmektedir. Bu konuda bildirilen  olgu sunumları az sayıda ve çoğu da parazit enfeksiyonlarına bağlıdır. Atopik dermatiti ve optik nöriti  olan bir hastada yapılan  incelemede IgE değerleri çok yüksek bulunmuştur. Burada IgE  maytlara karşı pozitif çıkmıştır. Hastanın deri yakınmalarının artmasıyla göz yakınmaların oluşması arasında bir paralellik de gözlenmiştir (85). Kitapta anlatılan atopik miyelitte de maytlara karşı IgE antikorları yükselir (bk., s.119-121).

İkinci olgu sunumunda,  eozinofilik rinosinüziti de olan bir hasta anlatılmıştır. 26 yaşındaki hastanın sol  gözünde ani görme kaybı gelişmiş. Yapılan kortizon, mantarlara etkili ilaç tedavileri ve cerrahi girişime rağmen görmesi düzelmemiştir (86).

Öneriler: Kitabın V. bölümündeki genel öneriler yanında  kişiye özel önerilerden A ve C planlarına uyulması, bu hastaların tedavisine yardımcı olabilir. Ev içi havası alerjenlerini daha etkin bir şekilde uzaklaştırmak  için deri prik ve/veya  IgE testlerinin  yapılması iyi olur. D planı uygulanmamalıdır.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

85. Constantinescu CS, Thomas M, Zaman AG. Atopic optic neuritis. Ocul Immunol Inflamm. 2006;14:125-7.

86. Garg A, Das-Bhaumik R, Nesbitt AD,et al. Visual loss secondary to eosinophilic mucin rhinosinusitis in a woman: a case report. J Med Case Rep. 2010;4:350.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.