Eozinofilik Nefrit

Üriner sistem, böbrekler, idrar yolları ve idrar kesesinden oluşur. Böbrek dokusunun iltihabına nefrit denir. Nefrit nedenleri pek çoktur. Bakteriler ve virüsler nefrite neden olan enfeksiyon ajanlarıdır. Azımsanmayacak oranda bir grup nefrit ilaçlara bağlı alerjik reaksiyonlar sonucu gelişir. Bunlara alerjik nefrit denir. Hastalık, ilacın alımından 7-10 gün sonra ateş, küçük kırmızı kabartılı döküntüler ve idrar miktarının azalması ile ortaya çıkar. Hastaların kanlarında eozinofil sayısı artmış bulunur. Eozinofilik nefritte ise böbrek  biyopsilerinde artmış eozinofiller saptanır. Eozinofilik nefritlerin başında da ilaçlara bağlı nefritler gelmektedir. Literatürde bildirilen eozinofilik nefritle birlikte görülen diğer hastalıklar, Churg-strauss sendromu, hipereozinofilik sendrom, Kimura hastalığı, eozinofilik fasiit, toksik yağ sendromu, üveit,  sarkoidozdur. 

Bir olguda, eozinofilik gastroenteritli bir çocukta görülen böbrek hastalığı sunulmaktadır. Burada tanımlanan böbrek hastalığı eozinofilik nefrit değildir. Hastanın kanında sığır etine ve domuz etine karşı yükselmiş antikorlar  bulunmuştur. Böbrek biyopsisinde kanın süzüldüğü kılcal damar yumağındaki damarların duvarına  IgM, IgG ve kompleman bileşiklerinin çöktüğü saptanmıştır. Hasta bu gıdalardan kısıtlanması ve kortizonla tedavi edilmiştir (107).

107. McCrory WW, Becker CG, Cunningham-Rundles C,et al. Immune complex glomerulopathy in a child with food hypersensitivity. Kidney Int. 1986 ;30:592-8.

 

 

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.