Eozinofilik Koroner Arterit

Eozinofilik koroner arterit histopatolojik görünüm

Damarların da eozinofilik iltihabı olur. Damar iltihabına vaskülit veya anjiit, atardamar iltihabına arterit denir.

Vaskülitler damarların yapısını bozdukları, onları daralttıkları için çok önemli hastalıklardır. Eozinofilik koroner arterit, kalp kasının atardamarı olan koroner arterin eozinofilik iltihabıdır. Hastalarda dinlenirlerken, gece veya sabaha karşı göğüs ağrıları olur. Bu ağrı, koroner arterin aterosklerozuna bağlı olan eforda (yürüme, koşma,  bedence çaba harcama) hissedilen ağrıdan farklıdır. Yeni tanımlanan bu hastalık kitapta daha geniş olarak anlatıldı  (bk., s. 118-119)

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

75. Kajihara H, Tachiyama Y, Hirose T,et al. Eosinophilic coronary periarteritis (vasospastic angina and sudden death), a new type of coronary arteritis: report of seven autopsy cases and a review of the literature. Virchows Arch. 2013 ;462:239-48. 7

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.