Eozinofilik Hepatit

Karaciğerin eozinofilik iltihabı

Bu hastalıkta karaciğer dokusunda eozinofiller artmıştır. Yapan nedenlerin başında parazitler gelmektedir. Bunların en ilginci Uzak Doğu seyahatlerinde alınan ve safra yollarına yerleşen bir parazite bağlı olandır. Bu parazit koyunlarda da kelebek adı verilen karaciğer hastalığı yapar. Ayrıca ilaçla gelişen alerjik bir reaksiyon vardır. Burada döküntüler, ateş, lenf bezlerinde büyüme, kan eozinofil sayılarında artma yanında  karaciğer, böbrek, kalp, akciğer ve pankreasta hasarlar oluşur. Virüsler de eozinofilik hepatit yapabilir. Eozinofilik hepatite neden olan diğer bir hastalık ise kitapta anlattığım (bk. s.116-118) hipereozinofilik sendromdur. Gıdalar ve eozinofilik hepatit konusunda bilgi bulunamadı. Ama şifalı otların kullanımına bağlı karaciğer hasarı gelişen 10 olgunun bildirildiği bir çalışma var. Bu hastalara yapılmış olan karaciğer biyopsilerinin sonuçlarına göre 7 hastada ciddi karaciğer hasarı bulguları alınmış, beşinde ise artmış eozinofil sayıları saptanmıştır (52). İkisi bir arada olan hastalar yüzünden sayı fazla çıkmaktadır.

Öneriler: Kitabın V. bölümündeki genel öneriler yanında  kişiye özel önerilerden A ve C planlarına uyulması, bu hastaların tedavisine yardımcı olabilir . Ev içi havası alerjenlerini daha etkin bir şekilde uzaklaştırmak için deri prik ve/veya  IgE testlerinin  yapılması iyi olur. Bu hastalara D planı uygulanmamalıdır.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri

52. Schoepfer AM, Engel A, Fattinger K,et al. Herbal does not mean innocuous: ten cases of severe hepatotoxicity associated with dietary supplements from Herbalife products. J Hepatol. 2007;47:521-6.  

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.