Eozinofilik Fasiit

Eozinofilik Fasiit

Fasya kasların, sinir ve damarların çevresini saran gevşek bağ dokusudur. Bu dokuda eozinofillerin artmasıyla görülen hastalığa  eozinofilik fasiit denir. Bir diğer ismi de Shulman hastalığıdır. Genelde deride ağrılı şişme ile başlar, sonra deride kalınlaşma oluşur. Tekrarlayabilir. Tanısı, alınan biyopsilerin histopatolojik incelemesiyle konur. Kan eozinofil sayısında artma olabilir. Nedeni bilinmez. Bazen böcek sokmalarından sonra gelişebilir.  Bu hastalığın gıdalarla ilişkisi konusunda yazabileceğim bilgi toksik yağ sendromunda oluştuğunun bildirilmesidir.

Öneriler: Kitabın V. bölümdeki genel öneriler yanında  kişiye özel önerilerden A ve C planlarına uyulması, bu hastaların tedavisine yardımcı olabilir. Ev içi havası alerjenlerini daha etkin bir şekilde uzaklaştırmak  için deri prik ve/veya  IgE testlerinin  yapılması iyi olur. D planı uygulanmamalıdır.

Kitap:Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizemi), Nobel Tıp Kitabevleri.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.