Eozinofilik Burun Polipleri

Eozinofilik Burun Polipleri

Burun polipleri toplumun % 4’ünde görülür. Bunlar nefes ve koku almada güçlük, burun  ve geniz akıntısı, tekrarlayan enfeksiyonlar ve seyrek olarak yüz ağrısı yapabilirler. Oluş  nedenleri bilinmez ama alerji, astım, bakteri ve mantar enfeksiyonları, kistik fibrozis ve aspirin alerjisiyle ilişkili bulunmuşlardır. Batı ülkelerinde eozinofilik polipler, burun poliplerinin büyük çoğunluğunu oluşturur. Genellikle birlikte rinosinüzit de (burun ve  sinüslerin iltihabı) bulunur. Alerji ve özellikle küf mantarı alerjisi nedenlerin başında gelir (98).

Burun polipleri şeması

Burun polipli  ve sinüzitli hastalarda gıda alerjisi araştıran bir çalışma bulunmaktadır. Burada sık kullanılan gıda antijenlerine karşı alerji testleri yapılmıştır. Hastaların gıda alerjisine ait yakınmaları olmamasına rağmen  %12’sinde buğday, %14’ünde süt alerjisi saptanmıştır. Kontrol grubunda buğday alerjisi %14 pozitiflik verirken süt alerjisi hiçbirisinde bulunmamıştır ve süt alerjisi sıklığı istatistiksel alarak anlamlı çıkmıştır.  Çalışmacılar  tarafından  inek sütü alerjisinin burun poliplerinin oluşmasında rol oynayabileceği ileri sürülmüştür (99).

Öneriler: Sık tekrarlayan eozinofilik burun polipleri olanlara, kitabın V. bölümündeki genel ve kişiye özel önerilerden A ve C planlarının uygulanması yararlı olabilir.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

98. Chaaban MR, Walsh EM, Woodworth BA. Epidemiology and differential diagnosis of nasal polyps. Am J Rhinol Allergy. 2013 ;27:473-8.

99. Lill C, Loader B, Seemann R,et al. Milk allergy is frequent in patients with chronic sinusitis and nasal polyposis. Am J Rhinol Allergy. 2011;25:e221-4.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.