Eozinofilik Akciğer Hastalıkları

akciğerin eozinofilik iltihabı

Eozinofiller, akciğer dokusunda (eozinofilik pnömoni –zatürre), soluk borularında (eozinofilik bronşitzarları arasındaki sıvıda (eozinofilik plörezi– zatülcenp) çok artarak farklı hastalıklara neden olurlar.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.