Eozinofili-Miyalji Sendromu

l-triptofan

1989 yılında  gıda desteği amacıyla alınan L-triptofan’a bağlı olarak gelişen ve 2005 yılında yasaklanıncaya kadar çok sayıda insanı etkilemiş olan bir hastalıktır. Triptofan proteinleri oluşturan aminoasitlerden biridir. Uyku düzensizliği ve depresyonda da ilaç olarak  kullanılmıştır. (bk. Kitap, s. 115-116). Bu hastalık, eozinofillerin artması ve şiddetli kas ağrılarıyla (miyalji) başlayıp daha sonra nöropati (sinir hasarı) ve deride sklerodermaya benzer değişikliklerle seyretmiştir (67).

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

68. Kaufman LD, Seidman RJ, Phillips ME, Gruber BL (1990) Cutaneous manifestations of the L-tryptophan-associated eosinophilia-myalgia syndrome: a spectrum of sclerodermatous skin disease. J Am Acad Dermatol. 1990; 23:1063-9.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.