Depresyon

Depresyon bozukluğu olan kişiler kendilerini yorgun, üzgün, çökük, tembel hissederler, hayattan zevk alamazlar. Bu durum hastanın günlük yaşamını etkileyecek düzeydedir. O kadar ki  çalışmak yanında yemek yemek ve uyumak gibi günlük etkinlikleri de bozulur.

Depresyon, çölyak hastalığı ve glutensiz diyet

İlk kez 1950’lerin sonunda, glutensiz diyetle çölyaklı çocukların davranışlarının düzeldiği, erişkinlerin de başağrısı, uykusuzluk ve depresyon gibi yakınmalarının azaldığı bildirilmiştir. Depresyon ve çölyak hastalığı konusunda  çok sayıda çalışma yapılmıştır. Hatta birinde hem çocuk hem de erişkin çölyaklılarda  depresyonun arttığı saptanmıştır (211). Yapılmış çalışmaları tek tek yazmak yerine çölyak hastalığı ve depresyonla ilgili ve yeni yayınlanmış bir metaanalizin sonucunu vermek daha iyi olacaktır. Orada 18 çalışma değerlendirilmeye alınmıştır. Çölyak hastalarında depresyonun, çölyak olmayanlara göre daha sık olduğu ve daha ağır seyrettiği sonucuna varılmıştır (212).

Depresyon ve diğer gıdalar

Çok yeni yayınlanmış bir yazıda  depresyonun, gıdalara karşı IgG antikorlarına bağımlı aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu açığa çıkan sitokinlerle oluşabileceği üzerinde durulmaktadır (213). 

Öneri: Ek kitaptaki  “Psikiyatrik hastalığı olanlara öneriler ″ kısmının okunması iyi olur.

211. Ciacci C, Iavarone A, Mazzacca G, De Rosa A. Depressive symptoms in adult coeliac disease. Scand J Gastroenterol. 1998;33:247-50.

212. Smith DF, Gerdes LU. Meta-analysis on anxiety and depression in adult celiac disease.Acta Psychiatr Scand. 2012;125:189-93.

213. Karakuła-Juchnowicz H, Szachta P, et al.The role of IgG hypersensitivity in the pathogenesis and therapy of depressive disorders. Nutr Neurosci. 2017, 20: 110-118.

 

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.