Churg-Strauss Sendromu

Churg-Strauss Sendromu histopatolojik görünüm

Çeşitli organların ve dokuların küçük ve orta boy damarlarında ve çevresindeki dokularda eozinofil kümelerinin, dokularda ve kanda artmış eozinofillerin bulunduğu, birlikte astımalerjik rinit ve sinüzitin olduğu bir hastalıktır. Kan eozinofil sayısı olguların %80’inde 1000’in üzerindedir. Bu hastalıkta en sık akciğerler, periferik sinirler, deri, kalp ve sindirim kanalı tutuludur. Hastaların yaklaşık %50’sinde, akyuvarların nötrofil adındaki grubunun iç yapılarına karşı otoantikor saptanır. Buna antineutrophil cytoplasm antibodies (ANCA) adı verilir. Astım ağır seyirlidir. Kalp, böbrek ve sindirim kanalının hastalıklarında da tablo  ağırdır. Bazı hastalarda IgE değerleri yüksektir. Kortizon, bağışıklığı düzenleyen ve tümör tedavisinde kullanılan ilaçlardan yararlanılır (77,78).

Alerji lehinde bu kadar çok veri bulunmasına karşın,  literatürde bu hastalarda hava ve gıda alerjenlerinin araştırıldığını bildiren yayın yoktur.

Öneriler

Kitabın V.  bölümündeki genel öneriler yanında  kişiye özel önerilerden A ve C planlarına uyulması, bu hastaların tedavisine yardımcı olabilir. Ev içi havası alerjenlerini daha etkin bir şekilde uzaklaştırmak  için deri prik ve/veya  IgE testlerinin  yapılması iyi olur. D planı uygulanmamalıdır.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

77. Gross WL.Churg-Strauss syndrome: update on recent developments. Curr Opin Rheumatol. 2002;14:11-4.

78. Mouthon L, Dunogue B, Guillevin L. Diagnosis and classification of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (formerly named Churg-Strauss syndrome). J Autoimmun. 2014;48-49:99-103.

 

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.