Çevre Sinirlerinin Eozinofilik İltihabı

Çevre Sinirlerinin Eozinofilik İltihabı

Çevre sinirlerinin eozinofilik iltihabında, birlikte eozinofilik kas hastalıkları da bulunmaktadır. Bunlar kitapta anlatılan eozinofili-miyalji sendromlu hastalardır (bk., s. 115-116 ).  Bu grupta bulunan hastaların değerlendirildiği bir çalışmada, bir bölümünde  sadece kaslar tutulurken, bir bölümünde sinirlerin de hastalandığı gözlenmiştir. Bu hastalarda kas ağrıları ile başlayan yakınmalara, daha sonra kol ve bacaklarda gelişen güçsüzlük eklenmiştir. Bir grubunda ise akciğerin eozinofilik iltihabı görülmüştür (67).

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri 67.

67. Kaufman LD, Seidman RJ, Gruber BL (1990) L-tryptophan-associated eosinophilic perimyositis, neuritis, and fasciitis. A clinicopathologic and laboratory study of 25 patients. Medicine (Baltimore) .1990;69:187-99.

 

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.