Bağ Dokusu Hastalıkları

Bağ dokusu hastalıklarına romatizmal hastalıklar adı da verilir. Romatizmal hastalıklar denince, hareket etmeyi sağlayan kemik, eklem, eklem bağlarının ve kasların hastalığı akla gelir ama aslında bağ dokusu hastalıkları, diğer sistemleri de ilgilendiren bir grup önemli hastalığı kapsar. Çünkü bağ dokusu, sayılan yapıların yanında, hücreler arası boşlukları dolduran, dokuları ve organları bir arada tutan, organları travmadan koruyan ve vücut şeklini oluşturan dokulardan oluşur. Bağ dokusu hastalıklarının çoğu zor otoimmün hastalıklardır.

Gıdalarla eklem hastalıkları arasında bir ilişki olabileceği kolay kolay düşünülemez ama yeni yapılmış bir çalışma bu konuyu destekler niteliktedir (1).  Çölyak hastalığı olan çocuklarda eklemler, kas-iskelet ultrasonografisi ile  değerlendirilmiş ve  %31’inde eklem değişiklikleri saptanmıştır. Değişiklikler, glutensiz diyet uygulayanların %11’inde, gluten almaya devam edenlerin de %50’sinde bulunmuştur. Aradaki farklılık istatistiksel olarak çok anlamlı çıkmıştır. Bu çalışma, eklem tutulumu ile gluten arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Hatta çalışmacılar tarafından bulguları, eklem iltihabının glutensiz diyetle düzeldiği şeklinde değerlendirilmiştir. 

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

1-Iagnocco A, Ceccarelli F, Mennini M, et al. Subclinical synovitis detected by ultrasound in children affected by coeliac disease: a frequent manifestation improved by a gluten-free diet. Clin Exp Rheumatol.  2014;32:137-42.   

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.