Atopik Miyelit

omurilik - atopik miyelit

Omuriliğin eozinofilik hastalığı olan atopik miyelit , genetik olarak alerjik hastalıklara meyilli olan atopik kişilerde görülür ve 20 yıl önce Japonya’dan  tanımlanmıştır. Olguların çoğunda kan IgE seviyeleri yüksektir ve önemli bir bölümü  ev tozu akarı olan maytlara karşı yükselmiştir (89). Bazı hastaların kan eozinofillerinde artış  saptanabilir. Kollarda, bacaklarda uyuşma, karıncalanma, yanma hissi gibi duyusal bozukluklar yanında kas güçsüzlüğü, yürüme ve hareket bozuklıkları, idrar kaçırma gibi yakınmalarla ortaya çıkar (bk., Kitap, s. 119-121).

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

89. Osoegawa M, Ochi H, Minohara M,et al. Myelitis with atopic diathesis: a nationwide survey of 79 cases in Japan. J Neurol Sci. 2003;209:5-11.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.