Alzheimer Hastalığı

Çağımız yaşlılarının  en sık rastlanan nörodejeneratif  hastalığı olan Alzheimer hastalığı genelde 60 yaşından sonra ortaya çıkar ve ilerleyici olarak hafıza ve kavrama azalması ve kaybıyla seyreder. Bunlarda, sinir hücrelerinin arasında bulunan glia hücreleri  uyarılmıştır ve beyinde bazı yapısal değişiklikler oluşmuştur. Bu değişikliklerle iltihap sitokinleri arasında ilişki saptanmıştır (125, 126). Son yıllarda nörodejeneratif  hastalıklarda beyin iltihabı ilişkisi üzerinde durulmaktadır (219). 

Alzheimer hastalığı ve alerji

Bu hastalıkla alerji arasında ilişki olduğunu düşündüren bazı bulgular vardır (127, 128). Hatta deneysel olarak solunum yolu alerjisi geliştirilen farelerde, Alzheimer hastalığındaki beyin değişiklerinin oluştuğu saptanmıştır. Böylece vücudun başka bir bölgesinin alerjik hastalığında, beyinde Alzheimer hastalığına uyan değişikliklerin oluşabileceği gösterilmiştir. Bu hayvanların beyinlerinde ayrıca yaygın olarak IgG ve IgE antikorları bulunmuştur (129).

Alzheimer hastalığıyla çölyak hastalığı ve gluten duyarlılığı arasında ilişki yok gibi durmaktadır. Bir toplum araştırmasında çölyak hastalığıyla Alzheimer hastalığı arasında ilişki bulunmamıştır (14). Diğer bir çalışmada AGA  pozitifliği  Alzheimer hastalığı olanlarda  %6, kontrol  grubunda %8 oranlarında saptanmıştır (130).

Alzheimer hastalığında kurşunun, alüminyumun  önemi üzerinde durulmaktadır (131, 132).

Öneriler: Kitabın V. bölümündeki  genel öneriler yanında  kişiye özel önerilerden A ve C planlarına uyulması, bu hastaların tedavisine yardım edebilir . Ev içi havası alerjenlerini daha etkin bir şekilde uzaklaştırmak  için deri prik ve/veya  IgE testlerinin yapılması iyi olur. D planı uygulanmamalıdır. Bazı bilgiler için, ek kitabın Nörolojik hastalığı olanlara öneriler″ bölümünün okunması iyi olur.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri. 

14.  Ludvigsson JF, Olsson T, Ekbom A, Montgomery SM. A population-based study of coeliac disease, neurodegenerative and neuroinflammatory diseases. Aliment Pharmacol Ther. 2007; 25:1317-27.

125. Meraz-Ríos MA, Toral-Rios D, Franco-Bocanegra D, et al.Inflammatory process in Alzheimer’s Disease. Front Integr Neurosci. 2013;7:59.

126. Kitazawa M, Yamasaki TR, LaFerla FM. Microglia as a potential bridge between the amyloid beta-peptide and tau. Ann N Y Acad Sci. 2004;1035:85-103.

127.Eriksson UK, Gatz M, Dickman PW, Fratiglioni L, Pedersen NL. Asthma, eczema, rhinitis and the risk for dementia. Dement Geriatr Cogn Disord. 2008;25:148-56.

128. Rusanen M, Ngandu T, Laatikainen T, et al. Chronic obstructive pulmonary disease and asthma and the risk of mild cognitive impairment and dementia: a population based CAIDE study. Curr Alzheimer Res. 2013; 10:549-55.

129. Sarlus H, Höglund CO, Karshikoff B, et al. Allergy influences the inflammatory status of the brain and enhances tau-phosphorylation. J Cell Mol Med. 2012;16:2401-12.

130. Frisoni GB, Carabellese N, Longhi M, et al. Is celiac disease associated with Alzheimer’s disease? Acta Neurol Scand. 1997;95:147-51.

131. Lee J, Freeman JL. Zebrafish as a model for investigating developmental lead (Pb) neurotoxicity as a risk factor in adult neurodegenerative disease: A mini-review. Neurotoxicology. 20014;43:57-64.

132. Chin-Chan M, Navarro-Yepes J, Quintanilla-Vega B. Environmental pollutants as risk factors for neurodegenerative disorders: Alzheimer and Parkinson diseases. Front Cell Neurosci. 2015;9:124.

184. Chen WW, Zhang X, Huang WJ. Role of neuroinflammation in neurodegenerative diseases (Review). Mol Med Rep. 2016;13:3391-6.

219. Chen WW, Zhang X, Huang WJ. Role of neuroinflammation in neurodegenerative diseases (Review). Mol Med Rep. 2016;13:3391-6.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.