Alopesi Areata

alopesi areata

Bu hastalıkta saçlı deri, kaş, kirpik sakal ve diğer vücut kılları dökülür. Dökülen alan genellikle metal para büyüklüğünde ve daire şeklindedir. Dökülme nadiren daha geniş alanları kapsayabilir. Nedeni bilinmeyen bir hastalıktır. Bu hastalıkta alerjik hastalıklar yanında otoimmün hastalıklar da sık gözlenir. 3568 alopesili hastada yapılan bir incelemede, hastalara %40’ının üzerinde  otoimmün bir hastalık, %40’ına yakınında astım, alerjik rinit ve atopik dermatit, benzer oranda da kontakt dermatit  gibi bir alerjik hastalığın eşlik ettiği saptanmıştır. %25’inde ise depresyon veya anksiyete gözlenmiştir (19). Tabii oranları toplayıp hata var demeyin, aynı hastada astım ve otoimmün troidit gibi iki farklı hastalığın birlikteliği söz konusu.

Bir çalışmada, daha önce saptadıkları üç çölyak hastalığı ve alopesi areatası olan hastalarından birinin glutensiz diyetle düzelmesi üzerine, alopesi-çölyak hastalığı ilişkisi  araştırılmıştır. 256 alopesili hastanın üçünde, histopatolojik olarak çölyak hastalığı  bulunmuş  ama üçünde de çölyak hastalığa uyan yakınmalar saptanmamıştır (20).

Alopesili ve çölyaklı beş hastanın sonucunu veren bir yazıda ise, glutensiz diyetle hastaların çölyak yakınmalarının geçtiği  ve ince bağırsak histopatolojilerinin düzeldiği bildirilmektedir. Ancak glutensiz diyet alopesinin tedavisinde başarılı olmamıştır (21). Bir başka yazıda ise 2 alopesi ve çölyaklı hastanın, glutensiz diyetle hem çölyak yakınmalarının geçtiği hem de alopesilerinin düzeldiği (22), bir başka olgu sunumunda  da glutensiz diyet uygulamasından bir kaç ay sonra kalıcı kılların çıktığı bildirilmiştir (23).

Öneriler: Alerjik ve otoimmün hastalıklarla çok sık olan birlikteliği, kitabın V. bölümündeki genel ve kişisel önerilerden A ve C planlarının yararlı olabileceğini düşündürmektedir. Tedaviye yanıt vermeyen hastalarda, eğer V. bölümdeki ipuçlarından (bk.,Kitap, s.206) biri varsa genel önerilere uyulması yanında A ve C planları uygulanabilir. İpuçları bulunmazsa, B planı ile başlanmalı ve genel önerilere de uyulmalıdır.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

19. Huang KP, Mullangi S, Guo Y, Qureshi AA.Autoimmune, atopic, and mental health comorbid conditions associated with alopecia areata in the United States. JAMA Dermatol. 2013;149:789-94.
20. Corazza GR, Andreani ML, Venturo N, et al. Celiac disease and alopecia areata: report of a new association. Gastroenterology. 1995;109:1333-7.
21. Bardella MT, Marino R, Barbareschi M,et al. Alopecia areata and coeliac disease: no effect of a gluten-free diet on hair growth. Dermatology. 2000;200:108-10.
22. Fessatou S, Kostaki M, Karpathios T. Coeliac disease and alopecia areata in childhood. J Paediatr Child Health. 2003;39:152-4.
23. Viola F, Barbato M, Formisano M, et al. Reappearance of alopecia areata in a coeliac patient during an unintentional challenge with gluten. Minerva Gastroenterol Dietol. 1999;45:283-5.

 

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.